top of page

Sagbruk

Vil du kjøpe uhøvlede planker for å lage ditt eget bord? Eller har du gjengrodde tømmerstokker som du vil få saget i ubundet verdifullt tømmer?

Vi kan sage gjengrodde tømmerstokker opp til 130 cm i diameter! Sagbruket vårt er bærbart, og vi kan utføre kontrasaging med deg slik at du unngår dyre skogstransporter.

MERK! bare i Sverige

* Vi kan utføre kontrasaging på stedet.

* Vi kan sage opptil 130 cm tykke tømmerstokker med sagbruket vårt!

* Du kan bruke RUT-fradrag på 50% av kostnaden. (SEK 375 / time)

* Vi kan også planlegge planken for deg mot en kostnad.

Ved underleverandør av gjengrodde logger tar vi en timepris eller en fast pris. Men vi kan også lade i plank hvis det er noe vi trenger å fylle på på lageret vårt. Timeprisen etter RUT-fradrag er SEK 375 per time. (For selskaper eller uten RUT, SEK 750 / t)

Eller Ring: 0728716067

Vincent Alexandersson

bottom of page